Poradnik

Towary wykluczone z przewozu

Każda firma kurierska posiada listę towarów niebezpiecznych i wykluczonych z przewozu. Ograniczenia wynikają z prawa lub regulacji urzędów federalnych, stanowych lub lokalnych. Przed wysłaniem towaru dowiedz  się, jakie przesyłki są zabronione.

Dlaczego firma kurierska nie przewozi wszystkich towarów?

Przewóz niektórych towarów może naruszać przepisy eksportowe, importowe lub zagrażać bezpośrednio bądź pośrednio bezpieczeństwu pracowników, agentów lub kontrahentów firmy kurierskiej. Towary, które zdaniem firmy kurierskiej mogą zniszczyć inne paczki, również mogą być wykluczone z przewozu. Dotyczy to również paczek, których transport nie jest uzasadniony ekonomicznie lub operacyjnie.

Lista towarów wykluczonych z przewozu

●       UPS

Artykuły alkoholowe, skóry zwierząt niedomowych, towary o szczególnej wartości, np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro, materiały niebezpieczne, broń palna, futra, kość słoniowa i produkty z kości słoniowej, żywe zwierzęta, gotówka oraz przedmioty zbywalne, towary łatwo psujące się, dokumenty osobiste (z  wyjątkiem wysyłek do USA), rośliny, materiały pornograficzne, nasiona, znaczki pocztowe o wysokiej wartości, tytoń i wyroby tytoniowe, bagaż pozostawiony bez opieki.

●       DPD

Beczki, kanistry, zbiorniki, wiadra i butle z materiałami niebezpiecznymi ADR, broń i amunicja, fajerwerki i materiały pirotechniczne, gaśnice, rośliny, żywe zwierzęta i owady, przesyłki z ostrymi wystającymi elementami, szczątki ludzkie lub zwierzęce, wyroby tytoniowe i alkoholowe bez znaków akcyzowych lub z obcymi znakami akcyzowymi, narkotyki i środki psychotropowe, części samochodowe: skrzynie biegów, silniki, akumulatory.

●       FedEx

Pieniądze, materiały wybuchowe, ludzkie lub zwierzęce ciała, części ciała, organy oraz prochy, broń palna, uzbrojenie, amunicja, produkty żywnościowe, rośliny i materiały pochodzenia roślinnego (włącznie z nasionami i kwiatami ciętymi), kupony loteryjne i urządzenia hazardowe, materiały o charakterze pornograficznym, odpady niebezpieczne, mokry lód, żywe zwierzęta. FedEx nie podejmuje się również przewozu przesyłek mogących wyrządzić szkodę lub powodować opóźnień, a także przesyłki, które wymagają od firmy kurierskiej specjalnych zezwoleń czy licencji na transport, import, eksport.

●       DHL

Broń i amunicja, towary niebezpieczne (materiały wybuchowe, gazy toksyczne, materiały zakaźne, promieniotwórcze), odpady, żywe rośliny, zwierzęta, towary nietrwałe, pieniądze, metale i kamienie szlachetne, biżuteria, dzieła sztuki, antyki, czeki, karty kredytowe gotowe do użycia, monety, znaczki opłaty skarbowej, ważne karty telefoniczne, wszelkie środki płatności, a także gotowe produkty tytoniowe.

●   InPost

Pieniądze, papiery wartościowe, broń, amunicja, materiały wybuchowe i łatwopalne, substancje chemiczne, towary biologicznie aktywne, narkotyki i substancje psychoaktywne, zwierzęta, rośliny, szczątki ludzkie i zwierzęce, a także przedmioty, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa i te, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność lub mogące uszkodzić inne przesyłki.

●   Rhenus

W tej firmie kurierskiej zabronione są: korespondencja, gotówka, przedmioty wartościowe (biżuteria, dzieła sztuki), broń, amunicja, szybko psujące się artykuły, żywe zwierzęta, narkotyki oraz inne towary, którymi obrót jest zabroniony na podstawie obowiązującego prawa.

●   RABEN

Towary zakazane – o znaczeniu strategicznym, które są uzbrojeniem, towary niebezpieczne (ADR), materiały sypkie (luzem), płynne (w cysternach), ponadgabarytowe, mienia przesiedleńczego, alkohol, wyroby tytoniowe, dzieła sztuki, metale oraz kamienie szlachetne i biżuteria, sadza techniczna, rośliny i zwierzęta, papiery wartościowe, zwłoki i szczątki zwłok ludzkich, przesyłki pocztowe, produktów mrożonych i szybko psujących się, towarów i przedmiotów podatnych na uszkodzenie w transporcie drogowym.

●   Poczta Polska

Do przemieszczania i doręczenia Poczta Polska nie przyjmuje przesyłek: zawierających przedmioty niebezpieczne, które mogą wyrządzić szkodę osobom, mieniu lub środowisku naturalnemu (w szczególności akumulatory, materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące, cuchnące, broń lub amunicja), narkotyki, środki odurzające i psychotropowe, zwłoki, szczątki, prochy ludzkie oraz zwierzęce, żywe zwierzęta (z wyłączeniem owadów i żywych ptaków).

●   SUUS Logistics

Żywe zwierzęta i rośliny, broń, amunicja, materiały wybuchowe, papiery wartościowe, dokumenty i akta związane z obrotem gospodarczym, środki pieniężne w jakiejkolwiek formie, materiały sypkie (luzem) i materiały płynne (w cysternach), mienie przesiedleńcze, przesyłki pocztowe, produkty szybko psujące się, produkty, które wymagają zachowania temperatury kontrolowanej, w tym produkty mrożone, towary podatne na uszkodzenie w transporcie, towary niebezpieczne (ADR) klasy 1 i 7, odpady medyczne, komunalne i zwierzęce, zwłoki i szczątki ludzkie.

Polecane artykuły
Poradnik

Przesyłka kurierska na Litwę.

Poradnik

Wysyłka paczek kurierem do Irlandii.

Firmy kurierskiePoradnik

Który kurier będzie najtańszy dla mojej firmy?

Poradnik

Jak wysłać paczkę kurierem do Holandii?